Eerste ontwerp PaviljoenDak

Eind 2020 werd de eerste versie van het PaviljoenDak gepresenteerd, als resultaat van een afstudeerproject aan de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft.