Grey day of green day?

In 2020 viel Grey Day op 8 maart voor de hele E.U. Dit is de symbolische dag waarop alle hernieuwbare energie van dat jaar opgebruikt is en de energie die verbruikt gaat worden uit kernenergie en fossiele brandstoffen zal moeten komen.

Binnen de E.U. is er een grote variatie waarop die dag valt. Voor Nederland lag die dag in 2020 op 28 januari en scoort daarmee het slechtste resultaat van alle E.U. landen.

Toch lijken er lichtpuntjes. Volgens de NVDE is dit in 2021 voor Nederland opgeschoven naar 16 februari. Ze hebben er een positief gestemde website voor gebouwd en deze dag omgedoopt tot Green Day.

Referenties:
wikipedia
nvde
greenenergyday